XİDMƏTLƏR

MÜLKİ, CİNAYƏT VƏ DİGƏR NÖV İŞLƏR

 • Mülki işlər və iqtisadi mübahisələr
 • Cinayət işləri
 • İnzibati işlər
 • İcra işləri

ŞİRKƏTLƏRƏ VƏ FƏRDİ SAHİBKARLA HÜQUQ XİDMƏTLƏRİ

 

VƏTƏNDAŞLARA HÜQUQ XİDMƏTLƏRİ

 • Əmlak-mənzil məsələləri;
 • Bank, kredit, sığorta məsələləri;
 • İstehlakçıların hüquqları;
 • Ailə-nikah məsələləri;
 • İşçilərin əmək hüquqları;
 • Əmək pensiyası məsələləri;
 • Miqrasiya məsələləri;
 • Vərəsəlik məsələləri
 • Bütün növ digər hüquqi məsələlər.