İcra işləri

Məhkəmə qərarlarının və digər aktların icrası ilə bağlı kompleks hüquqi xidmətlər, o cümlədən:

  • İcra tədbirlərində kreditor və ya borclu olan müştərinin təmsil edilməsi və hüquqlarının müdafiəsi;
  • Borlular, kreditorlar, icra xidməti əməkdaşları ilə danışıqlar, yazışmaların aparılması;
  • İcra orqanlarının qərarlarından, hərəkət və hərəkətsizliyindən şikayətlərin verilməsi;
  • Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinin qərarlarının xarici ölkəllərdə, xarici məhkəmələrin qərarının Azərbaycan Respublikasında tanınması və icra edilməsi ilə bağlı hüquqi xidmətlər və s.

digər xidmətlər.